Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken
- mer enn et biogassanlegg

Den Magiske Fabrikken omfatter samarbeid, prosjekter og aktiviteter som er tilknyttet fabrikken. 

Den Magiske Fabrikken spiller en viktig rolle i arbeidet mot en sirkulær økonomi og grønn vekst. 
En viktig del av dette er arbeidet med et kunnskaps- og opplevelsessenter hvor barn og unge skal lære om kildesortering, gjenvinning, matproduksjon og fornybar energi. 

Den Magiske Fabrikken har også en viktig påvirkning i forhold til næringsutviklingen i regionen. Blant annet gjelder dette i landbruket, knyttet til investeringe av lagringsplass for biogjødsel og spredeteknologi for biogjødsel. 

Samarbeidet med veksthusnæringen er også en viktig del av Den Magiske Fabrikken, hvor det nå etableres et pilotveksthus - et BBBLS veksthus. Her vil fangst og bruk av grønn CO2 og biogjødsel i veksthuset bidra til økt lokal matproduksjon. 

 

 

fabrikken

I selve fabrikken gjenvinnes matavfall fra ca 1 million innbyggere, og det gjenvinnes husdyrgjødsel fra 34 gårdsbruk. 

Matavfallet og husdyrgjødselen gjenvinnes til klimavennlig biogass til kjøretøy, biogjødsel til produksjon av ny mat og grønn, fornybar CO2. 

Samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg. 


        

Tall fra biogassanlegget 2017: 

- 43.000 tonn matavfall
- 63.000 tonn husdyrgjødsel
- og 4000 tonn flytende næringsavfall
ble gjenvunnet ved fabrikken. Og
- biogass tilsvarende 5,3 mill liter diesel
-  og 112.000 tonn biogjødsel 
ble produsert ved fabrikken.  

Kunnskaps - og opplevelsessenteret
Som et viktig ledd i vesars arbeid for økt materialgjenvinning utvikles det et kunnskaps- og opplevelsessenter ved Den Magiske Fabrikken. 

Her skal vi fortelle og fortrylle elevene, slik at de blir forundret over naturen og dens magiske evner til å rydde opp og bli forvandlet til selv å ville bidra til å hjelpe naturen og bli aktive miljøressurser. 

Dette er innholdet i den magiske læringsteorien som er utviklet i samarbeid ned tidligere Høyskolen i Sørøst- Norge.

Barn og unge skal få kunnskap om kildesortering, gjenvinning, klima, energi og matproduksjon. Læringen skal skje gjennom bruk av sanser, følelser og intellekt.  

Ved et besøk på Den Magiske Fabrikken vil elevene bli fraktet i biogassbuss, de vil besøke fabrikken, ta turen til veksthuset og gå karbonstien til tenketanken hvor inntrykk fra besøket kan fordøyes.

Den Magiske Fabrikken er en unik mulighet til å vise hvordan ressursene fra avfall holdes i kretsløp. 

Senteret er under bygging, og vil stå klart høsten 2019. 

 

Visste du at ...

 • At en biogassbuss kan kjøre 1 km på 2,5 kg matavfall?
 • At det ved biogassanlegget gjenvinnes matavfall fra ca. 1 mill. innbyggere?
 • At man på kumøkk fra en ku pr år kan kjøre ca 8-10.000 km med en biogassbil?
 • At man med et års produksjon av biogass fra Den Magiske Fabrikken kan man kjøre 507 ganger rundt jorda ved ekvator?
 • At man med den årlige produksjonen av biogjødsel kan produsere 35 millioner brød??
 • At hver innbygger i Vestfold leverer ca 64 kg matavfall i året. Hver innbygger bidrar dermed til at en biogassbuss kan kjøre ca 25 km. 

samarbeid som suksessfaktor

Det er mange ulike aktører som er involvert i Den Magiske Fabrikken innenfor blant annet drift av anlegget, forskning, utvikling, innovasjon, gjenvinning landbruket og matproduksjon. 


Dette er noen av de viktige samarbeidspartnerne: 

 • Greve Biogass
 • Vesar
 • Lindum
 • Tekniska Verken
 • Skagerak Energi/ Air Liquid
 • Tine
 • Grønt Skifte
 • Vestfold Bondelag
 • Universitetet i Sørøst- Norge
 • VFK
 • Kommuner i Vestfold
 • Nibio
 • Østfoldsforskn.
 • NG
 • Ragn Sells
 • Bama
 • Tel-Tek
 • Oslofjordfondet